Enkel ingelogde klanten kunnen producten van SignDesign ontwerpen!

Meld u aan met uw account in het menu “Mijn account” of vraag een account aan.

Indien u op een andere pc wil werken, log dan eerst uw account uit, u blijft ingelogd gedurende 30 minuten, ook als u de website afsluit indien u niet uitlogt.

Gebruik Google chrome en acrobat reader voor desktop

Alles werd getest met google chrome, andere browsers kunnen mogelijks werken maar ondersteunen wij niet.

Gebruik enkel acrobat reader voor desktop voor de beste resultaten, andere pdf readers kunnen werken maar ondersteunen wij niet!

Acrobat ondersteund enkel nog Windows 10 of hoger, indien u een oudere versie heeft, download Acrobat dan via volgende link: https://get.adobe.com/reader/otherversions/

 

INHOUD

Inhoud

OVERZICHT

Menubalk

 1. Selecteer ontwerpen in de menubalk
 2. Selecteer de productcategorie*
 3. Kies het juiste materiaal

*SignDesign I is voor alle producten die vroeger met uw oude systeem gemaakt werden.

*Signdesign II wordt op uw verpakking vermeld.

Product kiezen

 

 1. selecteer meer informatie als u informatie over het product wenst
 2. Selecteer start design als u het product wil ontwerpen

 

Naargelang uw profiel zal u producten kunnen selecteren.

Startscherm SignDesign

Het startscherm bevat volgende onderdelen

 1. Links de functietoetsen
 2. De 2de kolom zijn de functies die beschikbaar zijn voor de door u gekozen functie
 3. Het ontwerpvlak

 

De zwarte stippenlijn is de maximum ontwerpgrootte en is langs elke zijde 2mm groter zodat u een overprint kan maken wat een betere afwerking van uw label geeft.

De rode lijn is de rand (snijcontour)van uw label

De groene lijn is de aanduiding van de veilige zone, alles wat hierin ontworpen wordt zou op uw label moeten komen. Enige uitzondering hierbij is wanneer het label geen rechte hoeken heeft.

Tekst editor

 1. Tekst editor selectietoets
 2. Voeg tekst toe door op 1 van de teksten te klikken. Onder deze teksten staan voorbeelden, als u deze selecteert worden deze aan het ontwerp toegevoegd en kan u deze bewerken.
 3. Uw tekst verschijnt in het midden van het label, u kan deze met de muis selecteren en bewerken
 4. Kies het lettertype
 5. Kies de letter grootte
 6. Wijzig de tekstkleur
 7. Tekst centreren
 8. Van kleine naar grote letters en omgekeerd
 9. Vetgedrukt
 10. Cursief
 11. Tekstspatie
 12. Tekstschaduw
 13. Undo (ga terug naar vorige stap)
 14. Redo (Herhaal voorlaatste actie)

Cliparts

In de menu Cliparts vind u verscheidene themas kiezen via een dropdown box.

Naargelang uw keuze krijgt u dan toepasbare cliparts te zien die u kan toevoegen aan uw ontwerp.

Bij de meeste cliparts kan u nog de meeste kleuren wijzigen door de kleurtoets (zie bij teksteditor nr6)te selecteren. 

Afbeeldingen

Via de menu Afbeeldingen heeft u volgende mogelijkheden:

 1. Een afbeelding uploaden van uw pc
 2. Een afbeelding kiezen uit de verscheidene kanalen die we beschikbaar stellen.

Er zijn meer dan 1.500.000 afbeeldingen beschikbaar.

Elementen

In het menu elementen kan u verscheidene vormen toevoegen die u nadien nog van kleur kan wijzigen.

Tevens heeft u de mogelijkheid een QR-code of streepjescode aan te maken.

Verder zijn er nog enkele functies zoals vrij tekenen,…

Niet alle functies zijn voor alle producten beschikbaar!

Layers

In het functiemenu Layers kan u de verschillende lagen:

 1. naar boven of onder verplaatsen
 2. zichtbaar of onzichtbaar maken
 3. beveiligen op bewerkingen
 4. verwijderen

Menu inhoud

File

De belangrijkste functies zijn:

 1. Import Design: importeer een eerder gemaakt design
 2. Export Design: exporteer uw design om het later terug te kunnen bewerken
 3. Download–pdf: Download uw pdf zodat u het kan printen.

Edit

De belangrijkste functies zijn:

 1. Clear all Design: maak uw werkblad leeg
 2. Save for later: bewaar uw ontwerp voor later

View

De belangrijkste functies zijn:

 1. Ruler: Meetlat aan/uit
 2. Show grid: grid aan/uit
 3. Show bleed Line: overprintlijnen aan/uit
 4. Show dimensions: Toon afmetingen
 5. Show warning: Toon waarschuwingen, laat afbeeldingen zien op lage resolutie (versnelt het bewerken)

All labels identical

Indien er meerdere labels mogelijk zijn om te bewerken, dan kan u het ontwerp met druk op deze knop kopiëren naar alle andere labels, u kan dan nadien nog steeds de labels afzonderlijk bewerken.

Hoe een ontwerp beginnen en afdrukken

Menu ontwerpen

Ga naar de website: www.castillo-valere.com en kies in het menu SignDesign I om vervolgens het materiaal te kiezen dat u wil bedrukken.

 

 

 

Product kiezen

Kies in het product overzicht het gewenste product en klik op “Start Design”

Ontwerpen

Maak uw ontwerp

Kijk na het ontwerp goed naar de maten links en bovenaan zodat u weet welk papierformaat u heeft, dit moet in de printerdriver hetzelfde zijn!

PDF maken

Selecteer de printbutton, rechts bovenaan

Instellingen PDF

Lees dit aandachtig, dit is belangrijk om een juiste pdf te maken!

opm.: De voorbeeldafbeelding is enkel om het verschil tussen inverteren of niet inverteren te zien!

 1. Voor materialen waar u niet voor moet spiegelen zoals bijvoorbeeld Vinyl, kan u onmiddellijk op de “Create PDF” toets drukken.
 2. Voor materialen waar u moet spiegelen, moet u onderaan rechts in de pop-up op de toets “Horizontaal reflecteren” drukken, vervolgens ziet u de afbeelding spiegelen. Druk hierna op “Create PDF”

opm.: Wenst u het spiegelen ongedaan te maken, druk dan op reset reflection.

Indien u net een ander ontwerp heeft gemaakt of een aanpassing aan een bestaand ontwerp, kan het zijn dat de software deze automatisch reflecteerd, kijk dus naar de afbeelding en pas de reflectie desgewenst aan!

PDF printen

Selecteer de printbutton, links bovenaan in uw acrobat reader. (gebruik geen andere pdf readers!)

Vervolgens zal uw printerdriver-scherm openen.

Instellingen Driver

Lees dit aandachtig, dit is belangrijk om een juiste pdf te maken!

 1. Selecteer “ware grootte”.
 2. Selecteer: “papierbron selecteren op basis van het PDF document”

Naargelang uw printermerk zal de driver automatisch het juiste papierformaat weergeven.

U kan dit formaat zien boven de afbeelding van uw afdruk. Dit moet overeenkomen met de maten die u in het ontwerp heeft gezien.

Wanneer dit niet wijzigt moet u op “eigenschappen” klikken en de juiste instellingen instellen.

Indien de papierformaten geïnstalleerd zijn op uw pc, zal de oki-driver deze automatisch overnemen.

 

Bij Kyocera is het belangrijk dat u eerst de juiste profielen laad (vraag support indien nodig om deze bestanden).

Bij eigenschappen kan u dan het juiste profiel selecteren.

U bent nu klaar om af te drukken!

Horizontaal of verticaal ontwerp

Horizontaal of verticaal

Indien een label horizontaal of verticaal ontworpen kan worden, ziet u links bovenaan een icoon “Product”.

U moet dan in het selectiemenu horizontaal of verticaal selecteren voordat u kan beginnen. Het tekenveld past zich dan automatisch aan.

 

Indien die mogelijkheid er niet is maar u toch in een andere richting wil ontwerpen kan u via een speciaal formulier: “aanvraag nieuw formaat” onder het menu support, het nieuwe model aanvragen.

Layers

Overzicht Layers

 1. Tonen/Verbergen
 2. Vergrendelen/ontgrendelen(Beta versie)
 3. Verwijderen
 4. Symbool voor Elementen, cliparts
 5. Afbeelding in Mask
 6. Tekstveld kan gewijzigd worden (niet voor Mask)
 7. Symbool voor tekstvak
 8. Symbool voor template
Door gebruik te maken van de linkermuisknop kan u lagen verplaatsen. De onderste layer is ook de onderste in de lijst.
In bovenstaande afbeelding kan u zien dat bij nummer 6 het vak een blauwe rand heeft.
Op de tekening ziet u dat er een clipart is geselecteert.
Zo kan u eenvoudig zien welke layer u wil verplaatsen of bewerken.

Templates

Templates

Bij sommige producten ziet u de templates functie.
Deze geeft templates(voorontwerpen) weer.
In het voorbeeld hiernaast (voor producten Thermo) zijn 2 templates weergegeven, zilver en goud.
Door 1 van deze te selecteren wordt uw achtergrond zilver of goud.
Deze template zal steeds in de achterste laag (layer) komen.
Indien u andere objecten toevoegd en deze later naar de achtste layer verplaatst, zal het nodig zijn de template layer terug naar achtere te verplaatsen.
Je kan de template ook eenvoudig onzichtbaar maken door op het oogje naast de desbetrefende layer te klikken.

Templates met foto wijzigen

Wanneer er een template beschikbaar is met foto, dan kan u de foto eenvoudig wijzigen.
 
In het voorbeeld hiernaast ziet u een foto die in een mask(vorm) geplaatst is.
 
 • Selecteer uw template
 • Selecteer de mask (vorm) of afbeelding
 • Klik op het symbool wijzigen (zie afbeelding 2)
 • Wijzig de foto
 
Opgelet:
Met deze functie kan u de foto nog vergroten en verschuiven maar NIET meer croppen(uitsnijden)
 

Afbeeldingen eigenschappen

Afbeeldingen die u upload van uw pc moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 1. Maximum file grootte: 5Mb
 2. U kan maximaal voor 20Mb aan foto’s uploaden
 3. De extentie of het type file is png, jpg of pdf (voor pdf gelden er wel uitzonderingen)
 4. De kwaliteit van de afbeelding moet groter zijn dan 20 DPI
Opmerkingen:
 • Indien u andere filetype heeft, open deze dan eerst in bijvoorbeeld paint en sla deze op als png of jpg
 • U kan uw files verwijderen door in de linkerkolom, onder het overzicht van de upgeloade files, “clear all files” te selecteren, zo krijgt u extra ruimte vrij voor nieuwe foto’s
 • Indien u uw ontwerp bewaart voor later (save for later), zal deze slechts gedurende minimaal 24 uur opgeslagen worden, deze functie dient enkel om een tijdelijke onderbreking in uw werk op te vangen. (bijvoorbeeld uw lunchpauze)
Afbeeldingen bewerken met een ander programma of screenshots gebruiken
 • Bewerkte foto’s kunnen naargelang welk programma u gebruikt anders worden opgeslagen en niet weergegeven worden in de pdf. Dit komt omdat het programma vaak niet de benodigde data voor een pdf opslaat.
 • Open deze afbeelding eerst (voor windows) in paint en sla deze op als jpg of png, laad daarna deze foto in de software en uw foto zal wel weergegeven worden in de pdf.
 • Open deze afbeelding eerst (voor MAC) met volgende link en sla uw afbeelding op als png, laat deze afbeelding in de online software en uw afbeelding heeft geen probleem meer (hieronder afbeelding van online foto-editor Befunky: https://www.befunky.com/create/

Website befunky

Start op de website befunky de foto-editor.

Start de Foto editor

U kan foto's van uw pc opladen U hoeft de foto niet te bewerken, enkel opslaan als png of jpg is voldoende.

Foto opslaan als jpg of png

De opgeslagen foto kan u nu in de online software gebruiken.

Afbeeldingen bewerken

Functies afbeeldingen bewerken

Met de online software kan je foto’s ook bewerken. Hier geven we in volgorde van links naar rechts de functies.

Verderdoor worden deze functies uitgelegd.

 1. Bijsnijden

 2. Verwijder Mask

 3. Edit Mask

 4. Wijzig afbeelding (andere afbeelding)

 5. Maak afbeelding los van Mask

Door een afbeelding actief te maken activeert u 2 functies, bijsnijden en croppen.

Bij het selecteren van deze functies krijgt u de andere functies te zien

Afbeelding bijsnijden

Wanneeru de functie bijsnijden heeft gekozen, opent een pop-up.

Hier kan u de foto bijsnijden door met uw muis de rechthoek te vergroten of verkleinen.

Als u klaar bent klikt u op de toets rechts onderaan “crop” 

Hieronder het resultaat:

Afbeelding croppen

Wanneeru de functie croppen (ster) heeft gekozen, ziet u verscheidene figuren waarin u de afbeelding kan plaatsen.

Let op! u dient eerst een foto te selecteren alvorens u kan croppen!

Selecteer 1 van deze figuren.

Hou met het volgende rekening, het figuur past zich aan aan de grote van de afbeelding.

Wanneer de Mask(figuur) even breed of hoog is dan kan u de foto niet verschuiven.

Wanneer u “edit mask” selecteert dan vergroot de afbeelding automatisch mee

Wanneer u bevestigd dat croppen ok is dan kan u de foto in de Mask selecteren en nog wijzigen van grootte, verschuiven (indien foto groter is dan Mask)

Hierboven ziet u de Mask.

Links ziet u de figuur, dat is ook de maat van de Mask.

Wanneer we de foto selecteren, dan ziet u dat deze groter is.

U kan in dit voorbeeld de foto naar rechts verschuiven , maar NIET naar links, omdat de foto reeds aan de rechterkant gelijk is aan de rand van de Mask.

Image URL

Image URL

Met de Image URL functie kan u (indien de afbeelding niet beschermd is) een afbeelding van het internet aan uw ontwerp toevoegen.

 

Let op, indien er auteursrechten op de afbeelding staan mag u die niet zonder toelating gebruiken!

 1. Ga naar de website waar u een afbeelding van wil hebben
 2. Klik rechts op uw muis en er opent een menu
 3. Kies adres van afbeelding kopieëren
 4. Selecteer in de online designer de Image URL functie
 5. Plak de url in het ImageURL tekstvak
 6. Klik op de toets “INSERT”
Indien de afbeelding niet beschermd is zal de afbeelding op uw ontwerp verschijnen.

Fonts

SignDesign online stelt veel fonts ter beschikking. Let echter op de volgende punten:
 • Niet elk font is geschikt voor elke taal
 • sommige tekens, accenten zijn niet beschikbaar voor elk font
 • Sommige fonten zien er online anders uit als in uw pdf. Indien u het font ook op uw pc installeert, bekomt u het beste resultaat.

FONTS

FontNormaalCursiefVetVet CursiefDownload
ArialJAJAJAJADownload
HelveticaJAJAJAJA

Handige functies en tips

GROEPEREN

Hou de shift toets ingedrukt en selecteer 1 voor 1 de elementen die u wil groeperen, als alles is geselecteerd laat u de shift toets los.

Links bovenaan verschijnt symbool 1 (zie afbeelding), door hier op te klikken groepeert u alle geselecteerde objecten. U kan nu:

 1. Alles proportioneel vergroten en verkleinen
 2. alles tegelijkertijd verplaatsen
 
OPGELET: Voordat u een pdf maakt dient u foto’s te de-groeperen, anders verschijnen deze niet in de pdf! U doet dit door terug op het symbool te klikken.

Roteren

Er zijn 2 manieren om te roteren/verdraaien
 1. selecteer uw foto, tekst, element,…
 2. Klik met de linkermuisknop op het middelste bovenstaande bolletje en hou uw muisknop ingedrukt
 3. Verdraai nu je voorwerp en laat de muisknop los als je op de juiste positie staat
 1. Selecteer uw foto, tekst,…
 2. Ga naar het menu verdraaien rechts bovenaan
 3. In het menu kan je nu verdraaien via de schuifbalk of…
 4. U kiest een vaste hoek
Het voordeel van deze werkwijze:
Vaak kan men in tekenprogramma’s roteren, maar wanneer men vervolgens een hoek ingeeft dan berekent het programma dit van de positie waarin het object zich bevindt.
Wanneer je in de onlinetool een vaste hoek kiest dan gaat hij deze nemen van de originele stand. Op deze wijze kan je steeds een verdraaing herstellen

Tekstvak bewerken

U kan een tekstvak steeds groter maken, door in 1 van de hoeken op een bolletje te staan en met een ingedrukte linkermuisknop het vak groter maken.
De tekst zal bij deze werkwijze mee vergroten!

 

Met de middelste linker- en rechterbolletjes kan je het vak vergroten zonder de tekst te vergroten.
LET OP: Voordat je een pdf gaat maken moet je het tekstvak aanpassen aan de grote van de tekst, anders kan er een verschuiving in uw ontwerp plaatsvinden.
Niet alle fonts zijn geschikt voor export, indien uw tekstvak aan bovenstaande voldoet en u toch een verschuiving waarneemt, kies dan een ander font!

SignDesign Thermo

Handleiding Thermo printer

Download hier volledige handleiding: SignDesign Thermo printer

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies voor inkt:
 • Zorg ervoor dat u de inkt niet aanraakt bij het omgaan met de inkttanks, de doppen van de inkttanks of geopende inktflessen of doppen
 • Als u de inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep
 • Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleegonmiddellijk een arts als uondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
 • Als er inkt in uw mond komt, raadpleeg dan direct een arts.
 • Haal de onderhoudscassette niet uit elkaar, omdat u inkt in uw ogen of op uw huid kunt krijgen.
 • Schud de fles niet met overdreven kracht en stel de fles niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor kan inkt lekken.
 • Houd de inktflessen en de onderhoudscassette buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet uit de inktflessen drinken.