FAQ

Question fréquemment posées

FAQ SignDesign

Voici vous trouvez un vue d’ensemble des questions fréquemment posées en faisant une étiquette.

Changer les Toners

Quand vous voyez la message “[COLOR] (COULEUR) empty” ([COLOR] êur être C (cyan), Y (jaune), M (magenta) ou K (noir)) sur l’écran de l’imprimante et vous ne pouvez plus imprimer, il faut changer le toner.

Memo

Même si les toners pour cyan, meganta ou jaune sont vide, vous pouvez imprimer encore par sélectionner [Monochrome] ou [échelle de gris]. Changez le toner au plus vite possible dès qu’il est vide. Si non, le tambour peut s’endommager.

Remarque

 • Faites sur que vous avez le nouveau toner chez vous. Un an après l’ouverture, la qualité d’impression peut réduire.

 • Si vous changer le toner quand il est en cours d’utilisation, la consommation ne sera pas compté normalement.

 • Par fermer le bac de sortie après la message “[COLOR (couleur)] is empty” est affiché, vous pouvez imprimer. Si vous ne le faites pas, le tambour d’image peut être endommagé.

 • Il est possible que vous renversez du poudre de toner quand vous changer le toner avant qu’il est vide.

 1. Préparez le nouveau toner.

 2. Appuyez sur le bouton (A) et ouvrez le bac de sortie (a) complètement.

  Brûlures sont possibles

  Le four est très chaud. Ne touchez pas cette partie de l’imprimante.

 3. Bepaal aan de hand van de kleur van het etiket welk tonerpatroon leeg is.

 4. Druk het uiteinde van de blauwe hendel (b) van de tonercartridge in en trek deze naar u totdat het uiteinde is uitgelijnd met de klep van de cartridge.

 5. Til de tonercartridge (c) aan de rechterzijde omhoog en haal deze uit het apparaat.

  Brandwonden kunnen het gevolg zijn.

  Gooi een gebruikte tonercartridge of image drum in het vuur. Ze kunnen ontploffen, en de toner binnenin kan wegstuiven en brandwonden veroorzaken.

  Opmerking

  Wees tijdens de verwijdering van verbruiksartikelen voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 6. Installeer een nieuwe toner patroon.

 7. Schud de cartridge verscheidene malen verticaal en horizontaal.

 8. Verwijder de tape (d) van de tonercartridge.

 9. Plaats een nieuwe tonercartridge (c) door de inspringing aan de linkerzijde van de tonercartridge (e) op één lijn te brengen met het uitsteeksel (f) op de afbeeldingsdrum zodat de kleuretiketten van de tonercartridge en de afbeeldingsdrum overeenkomen. Breng vervolgens de rechterkant voorzichtig op zijn plaats.

  Opmerking

  Plaats geen tonercartridge zonder de tape te verwijderen.

 10. Houd de cartridge vast, druk het uiteinde van de blauwe hendel (b) van de tonercartridge in en draai deze vooruit totdat het uiteinde is uitgelijnd met de klep van de cartridge.

  Opmerking

  • Als u de uitvoerlade sluit zonder de blauwe handel te draaien wanneer u de tonercartridge in de afbeeldingsdrum plaatst, kan dit een storing veroorzaken. Zorg ervoor dat u de blauwe hendel draait totdat de bovenkant ervan is uitgelijnd met de klep op de achterzijde van de tonercartridge.

  • Wanneer de tonercartridge niet goed is bevestigd, kan de afdrukkwaliteit minder worden.

 11. Veeg de lens van de LED kop lichtjes schoon met een zachte tissue.

  Opmerking

  Gebruik geen oplossingen zoals methanol alcohol en verdunner. Deze veroorzaken schade aan de LED-koppen.

 12. Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de uitvoerlade.

Vervangen van de afbeeldingsdrum

Wanneer het bericht “Afbeeldingsdrum [KLEUR] nadert einde levensduur” verschijnt op het scherm, leg dan een vervangende drum klaar. Als u verder afdrukt, wordt het bericht “Einde levensduur afbeeldingsdrum [KLEUR]” weergegeven en wordt het afdrukken stopgezet.

Wanneer de “Installeer Alstublieft Een nieuwe Afbeelding Trommel” boodschap wordt weergegeven en het printen stopt, vervang dan de afbeelding trommel.

Wanneer u A4 papier gebruikt (simplex printen), is de geschatte vervanging cyclus van een afbeelding trommel ongeveer 30,000 vellen. Deze schatting neemt aan de standaard gebruik conditie (drie pagina’s worden geprint per keer). Printen van een pagina per keer reduceert de levensduur van de trommel met ongeveer de helft.

Opmerking

 • Het actuele aantal pagina’s dat u kunt printen met de afbeeldingsdrum hangt af van hoe u de machine gebruikt. Het kan minder zijn dan de helft van de hierboven schatting afhankelijk van de print omstandigheden.

 • Print kwaliteit kan afnemen na 1 jaar volgend op het uitpakken van de toner patroon. Vervang de toner patroon door een nieuwe.

 • Hoewel u door de uitvoerlade te openen en te sluiten de levensduur van een afbeeldingsdrum enige tijd kunt verlengen, is het raadzaam om deze snel te vervangen wanneer het bericht “Plaats nieuwe drumeenheid” wordt weergegeven.

 • Wanneer op het aanraakscherm de optie [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerdersinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life Status (Einde levensduur-status)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], wordt de melding “[COLOR] levensduur afbeeldingsdrum bijna bereikt” niet weergegeven.

 • Gebruik originele OKI Data verbruiksmiddelen om een optimale werking van de producten te verzekeren.

 • Kosten voor diensten bij problemen veroorzaakt door het gebruik van andere verbruiksartikelen dan originele verbruiksartikelen van Oki Data kunnen in rekening worden gebracht, ongeacht de garantie of de inhoud van het onderhoudscontract. (Hoewel het gebruik van niet oorspronkelijke verbruiksartikelen niet altijd resulteert in problemen, dient u als u deze gebruikt extra voorzichtig te zijn.)

Dit deel beschrijft hoe de afbeelding trommel te vervangen wanneer u wilt doorgaan met het gebruik van de toner patroon.

Opmerking

 • Als u een nieuwe afbeeldingsdrum gebruikt in combinatie met de tonercartridges die momenteel in gebruik zijn, zal de indicatie van de resterende hoeveelheid tonercartridge niet juist worden weergegeven. De berichten “Afbeeldingsdrum [KLEUR] nadert einde levensduur” or “Einde levensduur afbeeldingsdrum [KLEUR]” zullen mogelijk snel naar de vervanging weergegeven worden.

 • Wees extra voorzichtig wanneer u de afbeelding trommel (de groene cilinder) hanteert, omdat het breekbaar is.

 • Stel de afbeelding trommel niet bloot aan direct zonlicht of sterk licht (ongeveer 1500 lux of meer). Zelfs onder binnenverlichting, verlaat de afbeelding trommel niet voor langer dan 5 minuten.

Memo

U kunt instellen wanneer het bericht “[COLOR] levensduur afbeeldingsdrum bijna bereikt” moet worden weergegeven. Druk op het aanraakscherm op [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Drum Near Life Timing (Timing van naderen van levensduur)] om de instelling te wijzigen. Beschikbare waarden zijn van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

 1. Leg een afbeeldingsdrum klaar.

 2. Druk op de knop (A) en open de uitvoerlade (a) volledig.

 3. Bepaal aan de hand van de kleur van het etiket welke afbeeldingsdrum zijn maximale levensduur bereikt heeft.

 4. Verwijder de afbeeldingsdrum (b) uit het apparaat en plaats de afbeeldingsdrum op een effen oppervlak.

  Opmerking

  Wees tijdens de verwijdering van verbruiksartikelen voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 5. Houd de cartridge vast, druk het uiteinde van de blauwe hendel (c) van de tonercartridge in en draai deze naar u totdat het uiteinde is uitgelijnd met de klep van de cartridge.

 6. Til de tonercartridge (d) aan de rechterzijde omhoog en haal deze uit de afbeeldingsdrum.

 7. Maak een nieuwe afbeeldingsdrum open en plaats het op een vlak oppervlak.

 8. Verwijder het droogmiddel.

 9. Verwijder de klep van de toner.

 10. Plaats de tonercartridge (d), die bij stap 6 werd verwijderd, terug door ervoor te zorgen dat de uitsparing (e) aan de linkerkant precies op het uitsteeksel (h) van de afbeeldingsdrum valt zodat beide etiketten van de tonercartridge en de afbeeldingsdrum overeenkomen. Breng vervolgens de rechterkant voorzichtig op zijn plaats.

 11. Houd de cartridge vast, druk het uiteinde van de blauwe hendel (g) van de tonercartridge in en draai deze vooruit totdat het uiteinde is uitgelijnd met de klep van de cartridge.

  Opmerking

  Als u de uitvoerlade sluit zonder de blauwe handel te draaien wanneer u de tonercartridge in de afbeeldingsdrum plaatst, kan dit een storing veroorzaken. Zorg ervoor dat u de blauwe hendel draait totdat de bovenkant ervan is uitgelijnd met de klep op de achterzijde van de tonercartridge.

 12. Controleer de labelkleur van de nieuwe afbeeldingsdrum en plaats de drum in het apparaat.

  Opmerking

  Wees tijdens de plaatsing van verbruiksartikelen voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 13. Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de uitvoerlade.

De fuser vervangen

Wanneer de melding “Fuser-Eenheid Bijna Op” op het scherm verschijnt, zorg voor een vervangende fuser-eenheid. U kunt nog ongeveer 1,000 pagina’s afdrukken totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht “Fuser vervangen” verschijnt, vervangt u de fuser.

De verwachte levensduur van de fuser is ​maximaal 60.000 A4-pagina’s met enkelzijdig afdrukken.

Opmerking

 • Het werkelijke aantal pagina’s dat u kunt afdrukken met de fuser, hangt af van hoe u deze gebruikt.

 • Hoewel u door de uitvoerlade te openen en te sluiten de levensduur van de fuser wat kunt verlengen, moet u deze snel vervangen als “Fuseereenheid vervangen” wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.

 • Als u de fuser vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de fuser verwijdert en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.

 • Wanneer [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life LED (Near Life LED)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)] op het aanraakscherm, wordt het bericht [Fuser Near Life. (De levensduur van de fuseereenheid is bijna bereikt.)] niet weergegeven.

 • Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.

Memo

U kunt de instelling voor weergave van het bericht “De levensduur van de fixeereenheid is bijna bereikt” wijzigen. Stel dit op het aanraakscherm in via [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > [Fusing Near Life Timing (Timing van naderen van levensduur fuser)]. De beschikbare waarden gaan van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

 1. Leg de nieuwe fuser klaar.

 2. Druk op de knop voor het openen (A) en open de uitvoerlade (a).

  U kunt zich branden.

  Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de procedure uit.

 3. Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar voren om ze te ontgrendelen.

 4. Houd de fuser vast bij de handgreep (c) en til de fuser uit het apparaat.

  Opmerking

  Wees tijdens de verwijdering van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 5. Duw op de blauwe hendel van de nieuwe fuser en verwijder de oranje veiligheidsstopper.

 6. Houd de nieuwe fuser vast bij de handgreep en lijn de fuser uit met de groeven achter de tonercartridges. Plaats vervolgens de fuser in het apparaat.

  Opmerking

  Wees tijdens de plaatsing van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 7. Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar achteren om ze te vergrendelen.

 8. Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de lade.

  Opmerking

  Raak de LED-kop niet aan wanneer u de uitvoerlade sluit.

Q. Hoe lamineer ik een HD-film?

A. Bekijk volgende instructiefilm voor het lamineren van HD-films. klik hier

Q. Hoe maak ik een ontwerp in SignDesign?

A. Bekijk de volgende instructiefilm. klik hier

Q. Er komen witte vlekken op de HD film. 
A. De film is zeer gevoelig voor vuil en vingerafdrukken. Waarschijnlijk zit er stof of vuil (of vingerafdrukken) op de film. Let er goed op dat de film proper en stofvrij is voor het printen.

Q. Er hangt inkt op de fuser. 
A. U kan de inkt proberen te verwijderen door een leeg document af te drukken in bijvoorbeeld Word. Na dit een aantal keer geprint te hebben zou de inkt van de fuser moeten zijn. Indien dit niet het geval is moet de fuser vervangen worden.

Q. Na het aanbrengen van de film zitten er luchtbellen tussen de film en de plaat.
A. Spuit voldoende water op de plaat en op de film voordat u beide samenvoegt. U kan ook een heel klein druppeltje afwaszeep (zonder citroen) toevoegen aan het water.

Q. Papieren van sleutelhangers verkleuren na verschillende keren door printer te voeren.
A. Het is normaal dat dit wat verkleurd, en hier is niets aan te doen.
We adviseren dat u probeert zo veel mogelijk prints te groeperen.

Q. Wanneer ik een formaat groter dan 180mm afdruk, drukt deze niet mooi af, mogelijk blijft er zelfs inkt op de fuser hangen.
A. Het afdrukken van formaten groter dan 180mm kan problemen geven wanneer u een achtergrondkleur gebruikt, hier is niets aan te doen. Het is echter wel perfect mogelijk om bijvoorbeeld een tekstplaat te printen.

Controleer ook de volgende instellingen op uw printer:

 • Druk op menu
 • Ga naar settings
 • Vervolgens Paper Setup
 • Kies MP Tray
 • Controleer de instelling bij Media Weights, deze moet op Ultra Heavy 2 staan
 • Kijk vervolgens de settings na bij Media Type, deze moet op labels staan
 1. Druk op de knop (A) en open de uitvoerlade (a) volledig.

  Brandwonden kunnen het gevolg zijn.

  De fuser is zeer heet. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

 2. Verwijder de vier afbeeldingsdrums uit het apparaat en plaats de afbeeldingsdrums op een effen oppervlak.

  Opmerking

  Wees tijdens de verwijdering van verbruiksartikelen voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 3. Bedek de verwijderde image drums met papier, zodat de image drums niet worden blootgesteld aan licht.

 4. Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar de achterzijde van het apparaat toe (de richting van de pijl) als u een rand van het vastgelopen papier kunt zien.

 5. Als het papier is vastgelopen in de fuser, drukt u op de ontgrendelingshendel (b) van de fuser en trekt u het vastgelopen papier traag naar u.

 6. Draai de vergrendelingshendels aan beide kanten van de fuser naar u.

 7. Houd de fuser vast bij de handgreep en til deze uit het apparaat.

  Opmerking

  Wees tijdens de verwijdering van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 8. Draai de vergrendelingshendels aan beide kanten van de band naar u toe en verwijder de band door de vergrendelingshendels vast te houden.

 9. Verwijder traag het vastgelopen papier door aan de rand van het papier te trekken.

 10. Houd de vergrendelingshendels van de band vast en plaats de band in het apparaat.

 11. Draai de vergrendelingshendels aan beide kanten van de band naar voren.

 12. Houd de fuser vast bij de handgreep en plaats deze in het apparaat.

  Opmerking

  Wees tijdens de plaatsing van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 13. Kantel de vergrendelingshendels aan beide kanten van de fuser.

 14. Plaats de vier afbeeldingsdrums terug in het apparaat

  Opmerking

  Wees tijdens de plaatsing van de afbeeldingsdrum voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

 15. Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de uitvoerlade.

  De procedure is voltooid.

 • De LED-kop is vuil, veeg de LED-kop schoon met een zacht doekje.
 • De toner is bijna leeg, Als de toners weinig of bijna leeg zijn vervang deze dan.
 • De lichtwerende film van de imagedrum is vuil, veeg de lichtwerende film schoon met een zacht doekje.
 • De imagedrum is niet goed geïnstalleerd, installeer de imagedrum goed.
 • Er zitten mogelijk vreemde objecten in de imagedrum, vervang de drum.

 • Als de lijnen of stippen telkens op ongeveer 94 mm terug komen is de groene buis van de imagedrum beschadigd of vuil, veeg de image drum voorzichtig schoon met een zachte doek, vervang de drum als deze is beschadigd.
 • Als de lijnen of stippen op ongeveer 30 mm terugkomen zitten er waarschijnlijk vreemde voorwerpen in de drum, open en sluit de uitvoerlade en probeer opnieuw.
 • De image drum is blootgesteld aan licht, plaats de drum terug in de printer en gebruik deze niet voor enkele uren, als dit niet helpt, vervang de drum.

 • De LED-kop is vuil, veeg de LED-kop schoon met een zacht doekje.
 • De toner is bijna leeg, als de toner te weinig of leeg is vervang deze dan met een nieuwe.
 • Het papier is niet geschikt, gebruik enkel de door SignDesign aanbevolen materialen.

 • Reinig de LED-kop met een zachte doek
 • Controleer of er nog voldoende inkt zit in de toners
 • Mogelijk heeft u een corrupte driver, installeer de driver terug opnieuw en doe een test
 • Reinig de drum met een zachte doek, wanneer dit niet helpt moet de drum vervangen worden.

Q. Faire un “Inter” non-adhésif?

A. Voir le video ici.

Le plus souvent la raison que l’imprimante ne prend pas le papier est à cause du pièce d’une partie qui a des résidus de colle, alors que le papier ne glisse plus bien. Inclus vous pouvez trouver les photos où l’imprimante doit être nettoyé. Utilisez un coton-tige avec un peu de nettoyant de résidus d’adhésifs si vous en avez.

En tout cas, sur la photo vous pouvez voir que j’ai nettoyé déjà le petit truc grise à gauche, mais il y a encore des résidus à droit. Normalement c’est à cause de ça que le papier n’est pas pris.

Une autre possibilité est que la petite aiguille de détéction de papier n’est pas bien poussé quand vous mettez le papier, elle doit être poussé en bas pour que le papier est détécté, vous pouvez aider en poussant avec votre doigt ou autre chose sur le papier, ou mettez plus qu’un papier et ainsi mettre plus de poids sur l’aiguille.

2018 © Castillo Valere bvba | Uilenbaan 90/4 | 2160 Wommelgem | [email protected] | BE 0467.177.041